POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Polikliniklerde hastayı ilk hastane bilgi sistemine kayıt eden görevli, muayene eden hekim ve tetkiklerin yapıldığı laboratuar personeli dahil tüm personel, hastaya her konuda yardımcı olur, hasta; hastalığı ve tedavisi konusunda bilgilendirilir.

Hasta muayeneleri hasta haklarına azami dikkat gösterilerek, bir hekime yaraşır güler yüzlülük ve şefkat duyguları içinde, nezaket ve görgü kuralları esas alınarak yapılır.

Poliklinik hizmetleri mutlaka bir uzman/öğretim üyesi sorumluluğunda yürütülür. Hasta olup olmadığına bakılmaksızın poliklinik sorumlusu uzman/öğretim üyesi mesai saati bitimine kadar poliklinikte bulunur.

Polikliniğe başvuran hastaların aylık ve yıllık hasta istatistik cetvelleri düzenlenerek uygun yerlere asılır.

Polikliniklerin tertip-düzen ve temizliği, hem sağlık, hem de hastanın hastaneye duyacağı güven bakımından önemlidir. Bu nedenle polikliniklerin düzeni ve temizliğinin, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin yeterli olup olmadığı gerek poliklinik sorumlu uzman/öğretim üyesi gerekse AD/BD Başkanı tarafından sık sık kontrol edilir.

  • Poliklinikler bölgesinde hastane personelinin, hastaların veya refakatçilerinin sigara içilmesine izin verilmez.

  • Garnizon dışından gelen yükümlülerin maddi ve ikamet olanaklarının kısıtlılığı göz önünde bulundurularak, personelin sağlık kurulu işlemlerini en kısa zamanda bitirmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanır ve laboratuar tetkiklerinde bu yükümlülere öncelik verilir.

  • Poliklinik personelinin görev ve sorumluluklarına ait Görev Tanım Formlarının, personelin çalışma masasında veya görev yerlerinde, kolaylıkla görünebilecek biçimde bulundurulması sağlanır.

  • Poliklinik hizmetleri (hastane içerisinde riayet edilmesi gereken kurallar, poliklinik çalışma saatleri, önemli telefon numaraları, sağlık kurulu işlemleri vb. konularda açıklayıcı hususlar) hakkında bilgilendirmek maksadıyla broşürler hazırlanır ve hastalara verilir.

  • Baştabip Yardımcılığı Onay Kısmı, Poliklinik Eczanesi ve Döner Sermaye Saymanlığında öğle yemeği arasında mutlaka bir nöbetçi personel görevlendirilir ve poliklinik hizmeti kesintisiz sürdürülür. Özellikle garnizon dışından sevkli gelen subay ve astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tetkiklerinin mümkün olan en kısa sürede bitirilerek tanı ve tedavilerinin yapılması esastır.